Filipstad

Z


Våra möten måndagar kl. 18.30 Hennickehammars Herrgård Anmälan om deltagande i möte för medlemmar och gäster gör du genom måltidsanmälan till Hennickehammars Herrgård.
tel. 0590-60 85 00 senast kl. 12.00 mötesdagen.

Måltidskostnad 155 kr. 


Kommande program och mer info finns under KALENDER efterhand som de blir klara.  

OBS!

Mötet måndag 5 juni flyttat till onsdag 7 juni


Rotarys övergripande motto är: Världsförståelse och fred!

Rotary är en internationell organisation som består av människor som brinner för att förbättra våra samhällen och göra livet bättre för människor runt om i världen. 

De ideal vi inriktar oss på för att maximera vår inverkan kallas för våra fokusområden. Våra mest framgångsrika och hållbara projekt och aktiviteter tillhör dessa områden. Genom globala bidrag och andra resurser hjälper vi klubbarna att fokusera på sina hjälpinsatser inom följande områden:

Fred

Utrota sjukdomar

Rent vatten

Mödra- och barnavård

Läs- och skrivkunnighet

Ekonomisk utveckling

Att skydda miljön


Filipstads Rotaryklubb är en del av detta globala nätverk av Rotaryklubbar genom att delta i projekt som stöds av Rotary Foundation.

Sedan flera år sammarbetar klubben med ett antal andra klubbar inom Distrikt 2340 i ett konsortium kallat R10. Detta stöds av andra klubbar i Sverige, Norge och USA för projekt i Lettland där Riga Rotaryklubb är samarbetspartner.