Presentation av Filipstads Kommun

måndag 17 april 2023 18:30, Hennickehammars herrgård, Hennickehammar 3, 68292 FILIPSTAD, Sverige
Talare:


Organisatörer:
  • Christer Olsson
  • Ann-Charlotte Jonsson

Planerat program inställt p.g.a. att föredragshållaren fått förhinder.

Möte som vanligt med middag kl. 18.30 men utan planerat föredrag.